Vissa perioder arbetar en eller flera trainees hos oss och vi vill därför ge våra kunder lite information kring detta.

Att vara Trainee hos oss innebär att man är klar med sin grundutbildning på skola samt har avlagt ett godkänt delprov. 
Som trainee är man i en praktiskt fas av sin frisörutbildning och arbetar på salong för att med möjlighet till
handledning bli ett med hantverket.
Det behövs fler riktigt duktiga frisörer och vi på Studio Ekerö är med glädje med och formar/utbildar framtidens stjärnor i vår bransch. 

Bokning hos Trainee
När du bokar behandling hos en trainee ska du vara medveten om att frisören/trainee fortfarande är under utbildning dessutom bör du vara förberedd på att behandlingen kan ta längre tid samt att handledaren ibland visar och kontrollerar under arbetets gång beroende på vilken fas i utbildningen man är. 


För en bättre förståelse för hur utbildningssystemet fungerar kommer här en förklaring:
Frisörutbildningens första del är vanligtvis tre år lång. Under den här tiden har studenterna en praktikdag i veckan på salong. Grundutbildningen avslutas med ett så kallat delprov. Delprovet testar studentens förmåga att behandla kunder på salong.

Efter avklarat delprov följer utbildningens andra del med arbete på salong i 2000 timmar.
Denna tid avslutas med ett omfattande Gesällprov för att leda till behörig frisör. 
En trainee som klarar sitt gesällbrev är behörig frisör.


För aktuella priser se behandlingsmenyn.